meipotamding

meipotamding

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לבנות דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי רק בהזמנת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הדיור הוא אך ורק במאזן העובד. העלות הממוצעת של דירות יומיות בישראל מעריכה כ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי בנות. בנות לוקחות מטענים מגברים בעצמם. משימת העדיפות של סוכנות הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי – לספק לבנות עבודה טובה עם הכנסה גדולה, ולקוחות עשירים הופכים שירותים באופן בלעדי לרמה טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת הזדמנות ליצור שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.