lebrighlittwa

lebrighlittwa

מערכת אמינה של בונוסים של עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל דירות דיסקרטיות קריות – ספק לבנות תעסוקה טובה יותר עם רווחים מעולים, ולקוחות מעוניינים עושים שירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, אשר יהפוך לעיוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לבנות תנאים נוחים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע על משאלות העובד בלבד, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן רק על חשבון העובד. המחיר המשוער של השכרת היום בבית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.