imcapollo

imcapollo

מערכת ברורה של בונוסים בנות. בנות לוקחות בונוסים מלקוחות באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערת ליווי במרכז – צור את העבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים מספקים שירותים ישירות ישירות לרמה הטובה ביותר. רק גישה זו מאפשרת לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון יוצר תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שהוצאות נדל"ן נופלות בדיוק על הוצאות העובדת. העלות הממוצעת של דירת השכרה יומית בישראל היא תוך 40-60 דולר ליום.